Het Koor staat onder leiding van dirigent

 Erwin de Ruijter

Erwin de Ruijter werd in Haarlem geboren (1971) en kwam al vroeg serieus met muziek in aanraking.

Als 8-jarige ging hij naar de koorschool van de St.Bavo-kathedraal en in zijn vrije tijd volgde hij

piano- en dwarsfluitlessen.

Erwin ging dwarsfluit studeren aan het Alkmaars Conservatorium en nam als bijvak zang.

Daarnaast bleef hij zingen in het Kathedrale jongens- en mannenkoor.

Na een jaar studie nam hij er als tweede hoofdvak Ensemble-leiding bij.

Hiervoor behaalde hij zijn diploma in 1993. Een jaar later rondde hij zijn fluitstudie af.

In 1996 is Erwin koordirectie gaan studeren bij Harold Lenselink en hij heeft deze vierjarige studie

al na twee jaar met succes voltooid.

In 1999 deed Erwin mee aan een masterclass voor dirigenten en koren die gegeven werd door

oud-Swingle-Singer Jonathan Rathbone.

Erwin geeft dwarsfluitles en is docent bij muziekschool Artiance in Alkmaar en Ritmyk in Bolsward.

Erwin is behalve dirigent van vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward ook dirigent van gemengd koor

Cantus Deo uit Bolsward, Lord Moor Singers uit Heerenveen, en

interkerkelijk koor Echo uit Heerhugowaard

 

 

 

Sopranen Alten Tenoren Bassen

 

Matty de Boer Tineke Canrinus Jan Miedema Hein Dijkstra
Anje Kooistra Anna Gietema Jolanda Kingma Sietze Gietema
Alie van der Schaaf Jannie Spijksma Sjoerd van der Schaaf Catrinus van der Hauw
Welmoed Buma Tineke Reuvers    
Christel de Ruijter      
Anneke van der Heide